Odstoupení od kupní smlouvy

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Tento formulář stačí vytisknout, vyplnit a zaslat společně s vraceným zbožím zpět.

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Spotřebitel:

jméno a příjmení: …………………………………

adresa: ………………………………………………..

telefon: ………………………………………………..

email: ………………………………………………….

Adresát:

Nevima Group s. r. o.
Příkazy 281
783 33  Příkazy

IČO: 29395160
DIČ: CZ29395160

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ……………………..… jsem prostřednictvím vašeho eshopu shop.nevimagroup.cz s vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž předmětem bylo dodání zboží druh zboží, značky, kód (identifikace zboží):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Číslo objednávky: ………………….…….…………………………………………..

Číslo prodejního dokladu: …………….………………………………………….

Toto (zboží) jsem převzala dne: ………………………………………………..

 

Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu, tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl(a) jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet:

číslo účtu: ………………………………………………. / ……………………

 

S pozdravem

Podpis kupujícího spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

 

……………………………………………………………..

 

V …….……………….., dne ………………………….

 

Přílohy:

Kopie kupního dokladu

 

0
0 item
Můj košík
Košík je prázdný